PTT A.Ş. Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Kapsamında Kullanılacak Tip Dokümanlar

 

MAL ALIMLARI
Mal alımı tip idari şartname
Mal alımı tip sözlesme taslagi (Değişiklik: 12.09.2008-5726 sayılı tebliğ)
Mal alımı tip standart formlar
TEMIZLIK HIZMET ALIMLARI
  Temizlik Hizmet Alimi Teknik Sartname ve Ekleri
HIZMET ALIMLARI
   
  Hizmet alımı tip idari şartname, sözlesme tasarısı, standart formlar
   
   
TİP TEKNİK ŞARTNAMELER
  Posta/Kargo Ayrım Dağıtım Hizmetlerinde Kullanılacak Tip Teknik Şartname (GÜNCELLENMEKTEDİR)
  Sosyal Tesis, Lokal, Kantin Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tip Teknik Şartname ve Buna İlişkin Ceza ve Kesintiler
 

Yemek Teknik Şartname (Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Sonrası Hizmetleri)

   
webmaster